Počítačové siete

Prepojením počítačov, prípadne s príslušenstvom, tak, že dokážu navzájom komunikovať bezdrôtovým spôsobom alebo prostredníctvom fyzického prepojenia (kabeláže), vznikne počítačová sieť.

Vytvorenie počítačovej siete má svoje výhody. Umožňuje:
  • zdieľanie tlačiarní, diskov
  • zdieľanie dát napríklad databázy, informačné systémy
  • komunikáciu medzi užívateľmi posielaním textových správ
  • videokonferencie
  • monitorovanie a riadenie počítačov na diaľku, zdieľanie

 

previous article next article