Zrealizovanie prípojky NN

aj s odovzdaním na ZSE   Pod pojmom elektrická prípojka sa rozumie elektrické vedenie, ktoré odbočuje od zariadenia pre verejný rozvod (sieť nn, transformačná stanica a pod.) elektrickej energie smerom k odberateľovi. Začína v mieste odbočenia a končí prípojkovou skriňou. Prípojková skriňa nn sa používa na istenie prívodného vedenia k odbernému zariadeniu. Umiestňuje sa na verejne prístupnom mieste do fasády objektu vo výške 2 až 2,5 m nad konečnou úrovňou terénu. Prípojková skriňa sa nezriaďuje, ak ju nemožno umiestniť priamo na objekte (napr. stavebná prípojka). Prípojka je čo do vyhotovenie zhodná s miestnou sieťou (vonkajšia alebo káblová). Pokiaľ súčasný príkon nebude väčší ako 3 kVA, robí sa dvojvodičová [...]
Read More