Počítačové siete

Počítačové siete

Prepojením počítačov, prípadne s príslušenstvom, tak, že dokážu navzájom komunikovať bezdrôtovým spôsobom alebo prostredníctvom fyzického prepojenia (kabeláže), vznikne počítačová sieť. (viac…)
Read More