Elektroinštalácie

Poskytujeme komplexné služby v oblasti elektrických inštalácií vrátane vnútorných elektroinštalácií, prípojok ,opravy a údržby elektrických zariadení/ inštalácií a realizácie bleskozvodov. Neexistujú žiadne priestorové obmedzenia a uvedené realizujeme tak na menších stavbách, rodinných domoch ako aj v priemyselných objektoch.
Read More