Alarmy

Alarmy

Bezpečnostné systémy   Ako funguje Alarm? Centrála (srdce alarmu) vyhodnocuje stavy snímačov. Ak snímač zareaguje na pohyb, pošle informáciu do centrály, ktorá ju vyhodnotí ako  POPLACH. Ako využiť Alarm? Hlavnou úlohou alarmu je stráženie Vášho majetku. Alarmy delíme na: drôtové, bezdrôtové a kombinované  
Read More