Dukelská 45, 900 01 Modra
call us 24/7 +421 903 946 264 email us info@aa-elektro.sk

AA-Elektro

 • Vypracovanie cenovej ponuky s obhliadkou
 • Telfónne rozvody
 • Anténne rozvody
 • Počítačové rozvody
 • Kamerové systémy
 • Elektrické vykurovanie
 • Alarmy
 • Opravy
 • Odstránenie porúch inštalácií strojov
 • Revízie
 • Starostlivosť a zabezpečenie bezpečného chodu prevádzky
 • Kabeláže
 • Vyhotovenie správy o odbornej prehliadke/skúške